En Değerli Para Birimi, 2022 (Tüm Dünya) Sıralaması

En Değerli Para Birimi 2022 yılı güncel sırasıyla, 1.Kuveyt Dinarı, 2.Bahreyn Dinarı, 3.Umman Riyali, 4. Ürdün Dinarı 5. İngiliz Sterlini’dir.

Dünyada En Değerli Para Birimi Sıralaması

En Değerli para birimi bir çok insan tarafından yanlış bilinmektedir. Döviz piyasalarında en çok kullanılan para birimleri USD, GBP ve Euro olmasına rağmen, dünyadaki çoğu ülkenin kendi para birimi vardır ve bazıları yukarıda belirtilen üçünün değerini bile aşmaktadır.

Gelin Dünyanın en değerli  5 para birimi nedir bir göz atalım, onları en çok kullanılan para birimi olan ABD Doları ile karşılaştıralım. Bunlardan yola çıkarak neden bu kadar pahalı olduklarını bulmaya çalışalım.

1. En Değerli Para Birimi: Kuveyt Dinarı

En değerli Para Birimi Kuveyt Dinarı
Kuveyt Dinarı


Kuveyt Dinarı
, Basra Körfezi’nin kuzeybatı kıyısında yer alan bir ülke olan Kuveyt’in resmi para birimi olarak kullanılmaktadır. Güneyde Suudi Arabistan, kuzeydeyse Irak ile sınır komşusudur. Emirlik 17.820 kilometrekarelik bir alana sahiptir ve yaklaşık 3,6 milyon nüfusa sahiptir. 1 Kuveyt Dinarı: 3,25 ABD Doları – 56,57 TL yapmaktadır. 2022 yılı verilerine göre Tüm Dünyada en değerli para birimi Kuveyt Dinarı diyebiliriz.

Dikkatinizi Çekebilir: Acun Ilıcalı Serveti

Ekonomisi

⦁ Kuveyt, 167,8 milyar USD gayri safi yurtiçi hasılaya sahiptir. Bunun neticesinde 81,900 USD gibi yüksek bir kişi başına düşen geliri bulunur. Ayrıca bu Kuveyt’i dünyanın en zengin beşinci ülkesi yapmaktadır.
⦁ Dünya rezervlerinin %10’u olduğu düşünülen 105 milyon varil (15 km³) ham petrol rezervi, Kuveyt topraklarında bulunur. Kuveyt Anayasasına göre, ülkedeki tüm doğal kaynaklar ve bunlara bağlı gelirler devlet mülkiyetindedir.
⦁ Kuveyt verginin bulunmadığı bir ülkedir. Petrol endüstrisi, devlet gelirinin %80’ini sağlamaktadır. Ayrıca petrol ve petrokimya kaynaklı ürünler gayri safi yurtiçi hasılanın %45 civarını ve tüm ihracat kazançlarının %95 kadarını oluşturmaktadır.
⦁ 2003 yılından bu yana artan petrol fiyatları Kuveyt ekonomisini her geçen gün büyütmüştür.
⦁ 2007 yılında tahmini ihracat 59,97 milyar USD, ithalat ise yaklaşık 17,74 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.
⦁ Başlıca ihracat petrol, petrokimya, gübre ve finansal hizmetlerdir.
⦁ Kuveyt, gıda ve tekstilden makinelere kadar geniş bir ürün yelpazesini ithal etmektedir.
⦁ Kuveyt’in en önemli ticaret ortakları Japonya, ABD, Hindistan, Güney Kore, Singapur, Çin, Avrupa Birliği ve Suudi Arabistan’dır. Türkiye ile olan ortaklığı bunların yanında oldukça sönük kalmaktadır.
⦁ Kuveyt petrolünün en büyük tüketicisi Japonya’dır. Ardından Hindistan, Singapur ve Güney Kore gelir.

Dikkatinizi Çekebilir: Kuveyt Asgari Ücret

Tarihçesi

⦁ Kuveyt Dinarı, Körfez Rupisinin yerini almak üzere 1961’de tanıtıldı. İlk başta İngiliz Sterlini ile eşdeğerdeydi.
⦁ Irak 1990’da Kuveyt’i işgal ettiğinde Irak Dinarı Kuveyt Dinarının yerini almıştı. İstilacı güçler tarafından çok sayıda madeni para ve banknot çalındı. Kurtuluştan sonra Kuveyt Dinarı ülkenin para birimi olarak restore edildi ve yeni bir banknot serisi basıldı.

2. En Değerli Para Birimi: Bahreyn Dinarı

En Değerli Para Birimi Bahreyn Dinarı
Bahreyn Dinarı

Bahreyn Dinarı şu an en değerli para Birimi sıralamasında 2. sıradadır. 1965’ten beri Bahreyn’in resmi para birimi Bahreyn Dinarı (BHD) olmuştur. Bahreyn Dinarı, ABD Dolarına 0,376 BHD = 1 USD oranında sabitlenmiş durumdadır. 1 Bahreyn Dinarı 46,24 TL – 2,65 Abd Doları yapmaktadır.

Ekonomisi

⦁ Bahreyn ekonomisi, dünyanın en özgür 10. ekonomisi olarak değerlendirilmektedir.
⦁ Başlıca endüstriler alüminyum eritme, petrol arıtma ve işleme, İslami bankacılık, turizm, demir peletleme ve gemi onarımıdır.
⦁ İhracat ürünleri petrol, tekstil ve alüminyumdur.
⦁ İhracat ürünlerinin %60 kadarını petrol oluşturmaktadır.
⦁ İthalat ürünleri kimyasallar, makineler ve ham petroldür.
⦁ İşsizlik oranının artı veya eksi %3,8 olduğu tahmin edilmekle birlikte, petrol kaynaklarının tükenmesi nedeniyle hızla artmaktadır.
⦁ Bahreyn’de neredeyse hiç tarım faaliyeti yoktur. Toplam gayri safi yurtiçi hasılanın sadece %0,3’ünü oluşturmaktadır.
⦁ Bahreyn’in ABD ile serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır.
⦁ Ülke ürünlerini çeşitlendirmek için çalışıyor ve bunun için 15 yıllık bir planı var. Bahreyn Arap ülkelerinin en hızlı büyüyen ekonomisi olarak değerlendiriliyor.

Tarihçesi

⦁ 1965’te Bahreyn Dinarı, Körfez Rupisinin yerini almıştır.
⦁ 1980 Yılında dinar IMF’nin özel çekme haklarına bağlandı. Sabit ABD Doları oranı 0,376 BHD = 1 USD’dir.
⦁ 1979’da yeni banknotlar tanıtıldı.
⦁ 2006 Yılında Bahreyn Ajansı, Bahreyn Merkez Bankası yapıldı.
⦁ 2008 Yılında Bahreyn Merkez Bankası, Bahreyn’in gelişimini yansıtan yeni bir banknot grubu basmaya başladı.

3. En Değerli Para Birimi: Umman Riyali

En Değerli Para Birimi Umman Riyali
Umman Riyali

Umman Riyali şu an en değerli para Birimi sıralamasında 3. sıradadır. Umman Riyali (OMR), Umman’ın resmi para birimidir. 1 Umman Riyali 45,28 TL – 2,60 ABD doları yapmaktadır.

Ekonomisi

⦁ Umman, 1999 yılında petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak 1990’ların başından bu yana önemli bir ekonomik büyüme kaydetmiştir.
⦁ Umman, 2000 yılında katıldığı Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olabilmek için serbest piyasaya geçmiştir.
⦁ Eskiden ekonomisinin temeli keçi ve deve sürüsü, geleneksel el sanatları, balıkçılık ve tarımdı. Şu an ise Umman ekonomisi petrol endüstrisine dayanmaktadır. Petrol 1964 yılında Fahud tarafından batı çölünde keşfedildi ve petrol üretimi Ağustos 1967’de başladı.
⦁ 2002 yılının ortalarına gelindiğinde, petrol üretimi günde 900.000 varilden çoktu.

Tarihçesi

⦁ Hindistan Rupisi ve Maria Theresa Thaler, Umman’daki ana para birimi olarak kullanılıyordu. Hint Rupisi kıyılarda, Thaler merkezde kullanılmaktaydı.
⦁ 1946’da Umman’da kullanılmak üzere bir dizi madeni para çıkarıldı. Bu paralar Baisa cinsindendi, 200 Baisa = 1 Suudi Riyali oranındaydı.
⦁ Suudi Riyali 1970 yılında Umman’ın resmi para birimi oldu.
⦁ Umman Riyali 1973’te Suudi Riyalinin yerini alarak resmi para birimi oldu.

4. En Değerli Para Birimi: Ürdün Dinarı

En Değerli Para Birimi Ürün Dünarı
Ürdün Dinarı

Ürdün Dinarı (JOD), Ürdün’ün resmi para birimidir ve 0,709 JOD = 1 ABD Doları olacak şekilde sabitlenmiştir. İsrail 1967’de Batı Şeria’yı kontrol altına aldıktan sonra Ürdün Dinarı, İsrail para birimiyle birlikte dolaşımda kaldı. 1970 ve 1980 yıllarında İsrail’in hiperenflasyon dönemlerinde, Ürdün Dinarı istikrar kazandı. 1 Ürdün Dinarı 24,59 TL – 1,41 ABD doları yapmaktadır.

Ekonomisi

⦁ Ürdün, sınırlı doğal kaynakları bulunan nispeten küçük bir ülkedir. Ülke, İsrail ile bölgesel iş birliği de dahil olmak üzere sınırlı su kaynağını genişletmenin ve mevcut su kaynaklarını daha verimli kullanmanın yollarını araştırıyor.

⦁ Ülke, enerji ihtiyacının çoğu için dış kaynaklara bağımlıdır. 1990’lı yıllarda ham petrol ihtiyacı, Irak ve komşu ülkelerden yapılan ithalatla karşılandı.
⦁ 2003 yılının başından bu yana Körfez İş Birliği Konseyi’nin bazı ülkelerinden petrol ithal edilmektedir.
⦁ 2003 yılında Mısır’dan güney liman kenti Akabe’ye giden Arap Doğalgaz Boru Hattı tamamlandı. Ürdün hükümeti bu boru hattını kuzeye, Amman bölgesine ve ötesine genişletmeyi planlıyor.

Tarihçesi

⦁ Ürdün, Ürdün Dinarının İngiliz Sterlini ile eşit olarak tanıtıldığı 1949 yılına kadar Filistin Sterlinini para birimi olarak kullanıyordu.
⦁ 1949’da 1, 5, 10, 20, 50, ve 100 fils banknotluk madeni paralar tanıtıldı.
⦁ 1965 yılına kadar 20 fils sikke basılmış; 1968 yılında 25 fils sikke, 1970 yılında ¼ dinar sikke piyasaya sürülmüştür. 1 fils madeni para en son 1985 yılında basıldı.
⦁ 1992 yılına kadar sikkeler Arapça olarak fils, qirsh, dirhem ve dinar olarak adlandırıldı. İngilizce’de sadece fils ve dinar isimleri kullanılmıştır.
⦁ 1992’den beri qirsh ve dirhem isimleri artık Arapça’da da kullanılmıyor.

5. En Değerli Para Birimi: İngiliz Sterlini

En Değerli Para Birimi İngiliz Sterlini
İngiliz Sterlini

İngiliz Sterlini (GBP), Birleşik Krallık’ın resmi para birimi olarak kullanılmaktadır. 1 İngiliz Sterlini, 1,22 ABD Dolarına eşittir. İngiliz Sterlininin sembolü “£” şeklindedir. Sterlin, devamlı tedavülde kalmış olan en eski para birimi olarak anılır. Ayrıca ABD Doları, Euro ve Japon Yeninden sonra döviz piyasasında en çok işlem gören dördüncü para birimidir. 1 İngiliz Sterlini 20,68 TL yapmaktadır.

Dikkatinizi Çekebilir: İngiltere Asgari Ücret

Ekonomisi

⦁ Oldukça gelişmiş bir sosyal pazar olan Birleşik Krallık ekonomisi İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşmaktadır. Ana endüstriler, inşaat ve imalattan finansal ve ticari hizmetlerin yanı sıra turizme kadar uzanmaktadır.
⦁ Birleşik Krallık, 2019 yılında 2,83 trilyon dolar olarak ölçülen gayri safi yurtiçi hasıla ile dünyanın altıncı büyük ekonomisidir.

Tarihçesi

İngiltere Merkez Bankası, İngiliz Sterlininin basıldığı merkez bankasıdır. Banknot ihraç etmekle yükümlüdür. Ayrıca banknotların Kuzey İrlanda ve İskoçya’daki özel bankalar tarafından kullanımını düzenler.
⦁ İlk kâğıt para, İngiltere Merkez Bankası’nın kurulmasından sonra 1694 yılında çıkarılmıştır.

NOT:
En Büyük Para Birimi Kaç TL: Tüm Dünya’da en değerli para birimi Kuveyt Dinarı’dır. 1 Kuveyt Dinarı 56,57 TL yapmaktadır.

Bu yazımızda Tüm Dünya üzerinde en değerli para birimi olarak kabul görmüş ülke paralarını inceledik. Türkiye ve ABD dolarına karşı bile oldukça yüksek fiyat olan En Değerli Para Birimi yazımızı nasıl buldunuz yorumlarda bizlere görüşlerinizi iletirseniz seviniriz. Ayrıca konu ile alakalı video alt kısma bırakıyorum.

YouTube video

Dikkatinizi Çekebilir: En Değersiz Para Birimleri

4.9/5 - (7 votes)

Gerekli Evraklara daha kolay ulaşmak için abone olunuz!

Photo of author

Bilgin

Bilgin sizlere internette en çok aranan ve popüler konuların detayları hakkında bilgi verir. İnternette aradığınız bir bilgiyi bulamıyormusunuz? Bilgin ile İletişime geçerek tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz.
“En Değerli Para Birimi, 2022 (Tüm Dünya) Sıralaması” üzerine 2 yorum
Yorum yapın

Bedava Bonus Casino siteleri - casino siteleri deneme bonusu veren siteler 1xbet süperbetin giriş footballofficialscamp.com - Deneme Bonusu Veren Siteler