Kuantum Öğrenme Nedir?

Kuantum öğrenme belirsizlik üzerine kurulmuş , holistik bakış açıcı ile olasılıklı ifadeler ortaya koyar. Modeli farklı görüş ve araştırmaya dayalıdır.

Kuantum Öğrenme Nedir?

Kuantum öğrenme, kuantum fiziği ile meydana gelmiş olan sonuçlara dayanarak yeni kuramların sentezlenmesini kapsayan bir alandır. Bütünsellik, belirsizlik ve tutarlık ilkeleri üzerine kurulmuş olan kuantum öğrenme, elde ettiği sonuçları kesin yargılara yer vermeden olasılıklı ifadelerle ortaya koyar. Holistik bakış açısı sayesinde olayların birbirleri ile ilişkili olduğunu ve her olayın birbirini etkilediğini vurgulayan bir yapıya sahiptir.

İlk olarak 2004 yılında MEB programlarında Newton’a alternatif olarak bilişsel-yapılandırmacı yaklaşımlarına dayandırılarak coğrafya öğretim programları kapsamında kullanılmıştır. Ancak bu öğrenme alanını sadece coğrafya ile sınırlandırmak mümkün değildir. Eğitim bilimleri, beyin temelli öğrenme gibi birçok alanda kuantum düşünce sistemi hakimdir.

Dikkatinizi Çekebilir: Hermeneutik Nedir

Kuantum Öğrenme Modeli Kısaca Nedir?

Beyindeki tüm sinirsel ağların kullanılmasını amaçlayan kuantum öğrenme; bilgilerin anlamlı bir şekilde ortaya çıkarılmasını sağlamak için kullanılan bireysel ve özel tekniklerin tümünü kapsar. Diğer bir deyişle öğrenci başarısına da odaklanan bir öğrenme modeldir.

Kuantum Öğrenme Nedir?
Kuantum Öğrenme Modeli Kısaca Nedir?

Öğrencinin başarısını arttırmayı hedefleyen öğrenme modeli; özellikle işini tutkuyla yapan ve kendisine büyük hedefler koyan öğretmenlerle bütünleşmiş olan hem öğrenme hem de öğretme modeli olarak da tanımlanır. Temelinde ise farklı görüş ve araştırma sonuçları yer alır. Bu nedenle de bu öğrenme modeli için modern yaklaşımların sentezi şeklinde tanımlama yapmak da mümkündür.

Dikkatinizi Çekebilir: Felsefe Nedir

Kuantum Öğrenme Kpss Nedir?

Kuantum Öğrenme Nedir?
Kuantum Öğrenme Kpss Nedir?


Kuantum  öğrenme modeli
, geniş bir alana sahip olmakla birlikte KPSS alanında da sorular yöneltilen ve aynı zamanda KPSS çalışma sistemini de doğrudan etkileyebilen bir modeldir. KPSS kuantum düşüncesine göre; geçerliliği kanıtlanmış ve eğitimde önem arz eden teknik ve yöntemlerinden faydalanılması gerektiğini vurgulayarak bu doğrultuda farklı öğretim yollarını birbirleri ile sentezler.

Kişisel gelişimin en üst seviyeye çıkarılması (NLP), öğrenme şekilleri, beyin temelli öğrenme, çoklu zeka, gestalt zeka ve duygusal zeka bu öğrenme modelinin sentezlediği öğretim yöntemleridir.

Kuantum Öğrenme Yöntemi

Kuantum yöntemi, özellikle başarı odaklı ve hedefleri yüksek olan öğretmenlerin yaygın bir şekilde uyguladığı öğrenme metotlarının başında gelir. Hızlanmış bir şekilde öğrencinin başarı oranını yükseltmeyi hedefleyen öğretmenler için etkili bir öğrenme modelidir.

Modern yaklaşımların sentezlenmesiyle oluşturulan bu öğrenme yöntemi beyin temelli öğrenme, öğrenme stilleri, çoklu zeka, duygusal zeka ve gestalt zeka öğrenme modellerinin sentezlenmesi ile ortaya çıkarılmıştır.

Kuantum, öğrencinin baskın ve sönük özelliklerini ortaya çıkararak öğrencinin kişisel gelişimine odaklanan bir öğrenme modelidir. Bu sayede normal beyin süreci ile tutarlı öğrenme süreci hızlandırılır.

Dikkatinizi Çekebilir: Tutarlılık Nedir Felsefe

Kuantum Öğrenme Kitabı Önerisi

Kuantum, son zamanlarda çok fazla merak edilen ve birçok alanda da kullanılmaya başlanan modern bir öğrenme modeli olarak bilinir. Dolayısıyla da başta eğitimciler olmak üzere birçok kişi kuantum öğrenme nedir sorusunu son zamanlarda fazlasıyla merak etmeye başlamıştır. Hatta bu soruyu cevaplayabilmek adına kitaplar kaleme alınmıştır.

Kuantumu, kuantum düşüncesiyle oluşturulan öğrenme modelini öğrenmek ve anlayabilmek için günümüzde birçok yayınevinin ve yazarın çıkardığı kuantum öğrenme kitaplarından faydalanmak mümkündür. Genellikle bu kitap içerisinde kuantuma dair tüm bilimsel çalışmaların yanı sıra kuantum modelinin tüm detayları ve özellikleri anlatılır.

Kuantum Öğrenme ve Beyin Temelli Öğrenme

Kuantum ile beyin temelli öğrenme zaman zaman birbiriyle sıklıkla karıştırılan ancak tamamen farklı olan iki kavramdır. Kuantum öğrenmede hızlandırılmış bir şekilde öğrencinin başının arttırılması için hızlı not alma, hızlı öğrenme, çok yönlü düşünebilme ve güçlü hafızaya sahip olma hedeflenir.

Beyin temelli öğrenme ise bu hedeflerden tamamen farklı olarak öğrenmeyi beyin fonksiyonlarına endeksler. Beyin temelli öğrenmede beyin fonksiyonları yani beynin işleyişi ön planda olurken kuantum öğrenme modelinde bunların yanı sıra farklı öğrenme stilleri ve uygulamaları da dikkate alınır.

Kuantum Öğrenme Eğitim Bilimleri

Kuantum modeli, birçok alanda kullanılırken aynı zamanda özellikle KPSS’de eğitim bilimleri için soru alanını oluşturmaktadır. Ancak zaman zaman eğitim bilimleri alanında çok karıştırılan konulardan birisi de kuantum modeli olmaktadır.

Eğitim bilimleri kapsamında kuantum; eğitimde önemli olan ve geçerliliği kanıtlanmış olan eğitim modellerinin, teknik ve yöntemlerinin sentezlenerek ortaya çıkarılmasıyla meydana gelmiştir. NLP, öğrenme şekilleri, beyin temelli öğrenme ve zeka türleri kuantum modelinin sentezini yaptığı alanlardır.

Kuantum yazma bir kuantum tekniğidir. Bu teknikte planlama, dil bilgisi kuralları, noktalama işaretleri gibi beyni sınırlandıran aktivitelere bağlı kalınmamakla birlikte sağ beyin aktiviteleri, renk ve duyguları yazıya dahil ederek farklı bir stil ortaya çıkarılır. Kuantum yazma tekniğinde özellikle salkımlama ve hızlı yazma tekniği sıklıkla kullanılan tekniklerdir.

Beyin Temelli Öğrenme Nedir?

Nöro-bilimin öğrenme süreci ile ilişkilendirildiği beyin temelli öğrenme modeli; bilginin ezberlenmesine karşı olan bir kuramdır. Beyin temelli öğrenme modeline göre ezber yerine öğrenmenin anlamlı bir şekilde akılda kalıcılığın sağlamak hedeflenir. Özellikle beyin fonksiyonları ile öğrenme arasındaki ilişkiyi sürekli inceler.

Günümüzde birçok farklı öğrenme kuramı vardır. Tıpkı diğer öğrenme kuramlarında olduğu gibi beyin temelli öğrenme kuramında da öğrenme sürecinin hangi koşullarda daha etkili olacağı sürekli araştırılır.

Bu yazımızda özellikle Kpss öğrencilerin araştırdığı Kuantum Öğrenme ile ilgili sizlere bilgi vermeye çalıştık. Ayrıca aşağıya daha iyi anlaşılabilir olması adına alakalı bir video bırakıyorum.

YouTube video

5/5 - (3 votes)

Gerekli Evraklara daha kolay ulaşmak için abone olunuz!

Photo of author

Bilgin

Bilgin sizlere internette en çok aranan ve popüler konuların detayları hakkında bilgi verir. İnternette aradığınız bir bilgiyi bulamıyormusunuz? Bilgin ile İletişime geçerek tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz.
Yorum yapın

Bedava Bonus Casino siteleri - casino siteleri deneme bonusu veren siteler 1xbet süperbetin giriş footballofficialscamp.com - Deneme Bonusu Veren Siteler