Tutarlılık Nedir, (Felsefe) Örnekleri Nelerdir?

Tutarlılık nedir felsefe sorusuna en iyi cevap: öne atılan bir önermenin tüm zamanlarda doğru olduğunu ifade eden bir kavramdır diyebiliriz.

Tutarlılık Nedir?

Tutarlılık nedir sorusu ve tutarlılık ile çelişiklik arasındaki ilişki felsefenin belki de en çok araştırılan konularından birisidir. Tutarlılık, öne atılan bir önermenin sadece bir dönemde değil her dönem doğru olduğunu ifade eden bir kavramdır. Felsefenin önemli kavramlarından birisi olan tutarlılıktan bahsedebilmek için söz konusu önermenin her zaman ve her koşulda doğru olması temel şarttır.

Bir önermenin tutarlılığını ölçmenin en önemli yolu farklı zamanlarda yapılan deney ve gözlemlerdir. Söz konusu önerme, eğer farklı zamanlarda yapılan deney ve gözlemlerde hep aynı sonucu veriyor ise ve kendi içerisinde çelişkili durumlar yok ise bu noktada önermenin doğru ve tutarlı olduğunu söylemek mümkündür.

Tutarlılık Nedir Felsefe

Tutarlılık nedir, felsefenin önemli bir sorusudur. Tutarlılık; bir önermenin ya da bir düşüncenin bir ilke, düzen, fikir ya da kavramla bağlı olması anlamına gelir. Diğer bir deyişle; mantıklı olarak bir bütün önermenin tüm parçalarının birbirine çelişkiye yer vermeden uyumlu bir şekilde olmasına da felsefede “tutarlılık” adı verilir.

Tutarlılık Nedir, (Felsefe) Örnekleri Nelerdir?
Tutarlılık Nedir Felsefe

Geçmişten günümüze kadar tüm süreçte filozofların öne sürdüğü düşüncelere bakıldığında bu düşüncelerin sistemli olması ve bu düşünceler ışığında oluşturdukları akımların günümüze kadar gelebilmesi aynı zamanda temelde tutarlı olmaları sayesinde mümkün olmuştur.

Felsefi akımlarda bilimin aksine deney, gözlem ve test yapılması mümkün olmadığından felsefede filozofların oluşturdukları akımların birbirine göre kıyaslanması “doğru” ya da “yanlış” olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.

Tutarlılık Kavramı Nedir?

Tutarlılık kavramı felsefe alanında sık kullanılan önemli bir kavram olmakla birlikte aynı zamanda muhasebe gibi bazı alanların da temel kavramlarından birisidir. Felsefede önermenin her dönemde doğruluğunu, çelişkisiz oluşunu ve gözlemde aynı sonucu verdiğini ifade eden tutarlılık, felsefe ile alakasız bir alan olsa da muhasebe alanında da benzer anlamlara sahip temel kavramların başında gelir.

Muhasebe uygulamalarının ve tercih edilen muhasebe politikaların her dönemde değişmeden ve farklılaşmadan uygulanabilirliği de tıpkı felsefede bir önermenin her zaman doğru ve çelişkisiz olması halinde tutarlı kabul edildiği gibi aynı anlamda tutarlılık manasına gelmektedir. Genel olarak bu kavram; bir önermenin, bir durumun ya da bir bilginin her dönem doğru olması üzerine temellendirilmiş bir kavramdır.

Dikkatinizi Çekebilir: Kuantum Öğrenme

Veri Tutarlılığı Nedir?

Bir internet ağı ya da bilgisayar ağı üzerindeki tüm bilgi ve uygulamaların tümü ile aynı ve ilişkili olması durumuna “Veri tutarlılığı” adı verilir. Veri tutarlılığı; zaman, işlem ve uygulama tutarlılığı olmak üzere üç farklı şekilde ele alınır.

Verilerin üç farklı şekilde de tutarlı olması ise aynı zamanda o internet ya da bilgisayar ağındaki verilerin kaybolma ya da bozulma riskini ortadan tamamen kaldırarak verilerin güvenliğini sağlamak anlamına gelir.

Veri tutarlılığı, veri tabanı sistemlerinde bulunan verilerin birbirleri ile aralarında çelişki barındırmadan anlamlı bir bütünlüğe sahip olması demektir. Farklı tablolardaki kayıtların tutarlılığı bu kavrama örnek olabileceği gibi aynı zamanda farklı sütunlardaki ya da farklı satırlardaki verilerin anlamlı bir bütünlük sağlayarak birbiriyle tutarlı olmasa da bu duruma örnek verilebilir.

Tutarlılık Türkçe Örnekleri 

Tutarlılık nedir sorusu felsefe konularında önemli bir soru olsa da aynı zamanda muhasebe ve Türkçe gibi alanlarda da kullanılan ve önemli olan terimlerden birisidir. Dolayısıyla da tutarlılığı ifade eden birçok örneği bu bağlamda bulabilmek mümkün hale gelmiştir.

Basit bir tanımla tutarlılık, bir önermenin ya da bir ifadenin diğer ifade ve önermelerle uyumlu ve bağlantılı olması durumudur.

Bir ifadede kullandığınız kavram ya da önermeler birbirleri ile bağlantılı anlamlar değil tam aksine çelişkili anlamlar ve zıtlıklar barındırıyorsa orada tutarlılıktan bahsetmek de mümkün değildir. Türkçe örneklerine baktığınızda bu konuyu çok net anlayabileceğiniz birçok örnek vardır.

  • “Dürüst ve adaletli davranışlar ona göre değildir.”
    Bu cümlede dürüstlük ve adalet kavramları birbirleri ile benzer anlamlar taşıyan ve çelişki barındırmaya ifadelerdir. Dolayısıyla da bu örneğin bir tutarlılık Türkçe örneği olduğunu söyleyebiliriz.
  • “Şiir ve öykü birbirine benzeyen eserlerdir. Ancak şiir, kelimelerin daha ahenkli şekilde ele alınması gerekli olduğu eser türü olduğundan sanatçı için şiir yazmak daha zordur. Bu nedenle de şiir ve öykü asla birbirine benzemeyen iki farklı eser türüdür.”

Bu örnek metinde ise ilk cümlede şiir ve öykünün benzer türler olduğunu ancak şiirin öyküden farkı anlatılmıştır. Son cümlede ise şiir ve öykünün asla ifadesi ile birlikte birbirinden çok farklı iki edebi eser olduğu söylenerek aslında bir anlam tezatlığı oluşmuştur. Bu cümlede bir çelişki meydana geldiğinden burada tutarlılıktan söz etmek de mümkün değildir.

Dikkatinizi Çekebilir: Felsefe Nedir

Tutarlılık İngilizce Örnekleri

Tutarlılık Nedir, (Felsefe) Örnekleri Nelerdir?
Tutarlılık Örnekleri

Tutarlılık kavramı, Türkçede olduğu gibi aynı zamanda İngilizcede de eğer kişiden bahsediliyorsa ”Coherent”, bir zamirden bahsediliyorsa “Consistent” şeklinde yer alır. Türkçe gramer yapısı gibi İngilizce gramer yapısında da ifadelerin anlamsal bir bütünlüğe sahip olması son derece önemlidir.

Bu nedenle de Türkçede olduğu gibi İngilizcede de cümle içinde kullanılan ifadelerin birbiriyle anlamlı olması büyük önem taşır.

  • “İş yerinden ayrılırken düşüncelerinde tutarlı görünüyordu.”
  • “She was completely coherent when she left office”

Bu cümlede işten ayrılmak düşüncesiyle yaptığı eylem birbiri ile bağlantılı olduğundan bu İngilizce alıntı cümlenin de tutarlı cümle örneği olduğunu söyleyebiliriz.

Tutarlılık ve Çelişiklik Nedir?

Tutarlılık nedir sorusuyla birlikte zaman zaman çelişiklik kavramı da merak edilen kavram haline gelmektedir. Tutarlılık ve çelişiklik kavramları birbirleri ile zıt bir anlam taşıyan iki kavramdır. Şöyle ki; Tutarlılık kavramı önermelerin, ifadelerin ya da argümanların kendi arasında anlam bakımından tutarlı olmasını ifade eder.

Çelişiklik kavramı ise; özne ve yüklemlerin tutarlı olmasına karşılık ifadelerin anlamsal olarak birbirine zıt olmasını ifade eder. Bu nedenle de tutarlılık ve çelişiklik birbirine zıt kavramlardır. Dolayısıyla da çelişikliğin olduğu yerde tutarlılıktan söz etmek mümkün değildir.

Doğruluk Nedir?

Doğruluk; nesne ile bilginin uygunluğunu ifade eden bir kavramdır. Doğruluk, doğrulanabilir ve somut kavramları ifade eder. Örneğin; bir kapıyı göstererek “Bu bir kapıdır” diyen bir kişinin kullandığı bu ifade aynı zamanda eğer işaret ettiği o nesne bir kapı ise bu doğruluktur.

Doğruluk kavramı çoğu zaman gerçeklik kavramı ile karıştırılabilmektedir. “Kapı” kelimesi gerçekte var olan bir nesneyi ifade ettiğinden gerçekliği ortaya koyarken bu nesnenin önüne işaret zamiri ya da işaret sıfatı eklendiğinde belirtmiş olduğumuz örnekte olduğu gibi bu örnek doğruluk kavramına verilmiş bir örnek haline gelir.

Tutarlılık Felsefe Örnekleri

Tutarlılık nedir sorusu felsefede çok sık sorulan soruların başında gelir ve bu nedenle de örnekler de oldukça araştırılır. Öne sürülen bir önermenin anlamsal ifadelerle bütünlük sağlaması aynı zamanda o önermenin tutarlı olduğu anlamına gelir. Ancak şunu belirtmeliyiz ki; filozofların kuram ve teorilerinin birbirleri ile karşılaştırılarak doğru ya da yanlış olduğu söylenemez.

Bu doğrultuda tutarlılık felsefe örnekler olarak Platon’un idealar kuramı ve felsefi ütopyaları doğru ya da yanlış sentezi yapmadan gösterilebilecek örneklerdir. Burada önemli olan doğruluk ve yanlışlık değil, önermelerin anlamsal tutarlılığıdır.

Bu yazımızda sizlere Tutarlılık nedir, felsefe örnekleri ile birlikte oldukça detaylı bir yazı hazırlamaya çalıştık. Görüş ve önerilirinize yorumlarınızda bekliyor olacağım. Ayrıca konu ile alakalı bir youtube videosunu da meraklısı için aşağıya bırakıyorum.

YouTube video

Felsefe için Önerilen Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Felsefe

5/5 - (2 votes)

Gerekli Evraklara daha kolay ulaşmak için abone olunuz!

Photo of author

Bilgin

Bilgin sizlere internette en çok aranan ve popüler konuların detayları hakkında bilgi verir. İnternette aradığınız bir bilgiyi bulamıyormusunuz? Bilgin ile İletişime geçerek tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz.
Yorum yapın

Bedava Bonus Casino siteleri - casino siteleri deneme bonusu veren siteler 1xbet süperbetin giriş footballofficialscamp.com - Deneme Bonusu Veren Siteler